vecka 18
Den här veckan har vi gjort ett sista försök på android studio. Detta innebar att vi försökte koppla databasen, men det hela resulterade i att vi fick felkoder om att applikationen krashar, med output text att den inte kan läsa db filen. Efter en hel del problem kom vi till slut överens om att byta till en webbapplikation för att kunna visa upp vad det var vi tänkte oss från början. Dessutom ifall tid finns även använda denna för användartester under vecka 20.

// Amanda och Sandra